2/13/2563

โครงการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผกก.สภ.หลักห้า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าพบปะพูดคุย ให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เกี่ยวกับกฏหมายจราจร , การใช้ถนนและรถจักรยานยนต์ของนักเรียน , พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเรื่องการกระทำความผิดอื่น ๆ ในโครงการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่น เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนัก และเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อมิให้นักเรียนหลงเชื่อ หรือร่วมกันกระทำความผิด ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฏหมาย โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
 
 
 
 1/24/2563

กิจกรรมฝึกสมาธิเจริญสติทุกวันหลังกิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ เพื่อเจริญสติตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามคำสอนของพระอาจารย์ต่าง ๆ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีสติ ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ สะอาด สว่าง สงบ เพื่อระงับความทุกข์ทั้งปวงออกจากใจตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามต่อไป1/17/2563

ค่ายลูกเสือ ม.1

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายเอลละเฟิ่นแคมป์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ