10/06/2563

ร่วมงานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2563

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ นำทีมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์ ประจำปี 2563 โดยในงานนี้มีกิจกรรมออกร้านอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมบุญทุกท่าน คณะครูได้ร่วมเขียนใบเสร็จ และใบอนุโมทนา ให้กับผู้มาร่วมทำบุญ สำหรับนักเรียนและคุณครูอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มกับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน นอกจากนั้นยังช่วยกันเก็บล้างภาชนะต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


10/02/2563

กิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" ปี 2563

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม  "แสด-ดำ อำลา  มุฑิตา ครูเกษียณ" ให้กับ คุณครูผ่องศรี เจียมฉวี และคุณครูนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ โดยในภาคเช้า ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นำคณะคุณครู และนักเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาให้กับคุณครูทั้ง 2 ท่าน

       ส่วนในภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คุณครูอาวุโส ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ได้แสดงมุฑิตากับคุณครูทั้ง 2 ท่าน โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมกับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม... ภาคเช้า | ภาคค่ำ]

8/24/2563

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ.2563

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันระลึกถึง และร่วมกันอุทิศบุญกุศลที่ทำในวันนี้ ให้กับผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว และท่านที่ยังมีชิวิตอยู่ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ในวันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากผู้มีอุปการะคุณในชุมชนและศิษย์เก่าทุกท่าน ทางโรงเรียน โดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ จึงของกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้