3/14/2562

รณรงค์เลือกตั้ง 2562

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ในเขตชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ออกมาใช้สิทธิ์ เพื่อการเลือกคนดี เข้ามาเป็น ส.ส. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป.
ทัศนศึกษา ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู้ ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ความเป็นไทย ย้อนอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ายวิทย์-คณิต-ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายบูรณาการ ร่วมกันทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
2/11/2562

ร่วมงานประจำปี 2562 วัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน และวงดุริยางค์ ของโรงเรียน ไปร่วมงานปิดทองประจำปี 2562 ของวัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งมีกิจกรรมแห่พระทางน้ำ โดยองค์กรต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วนจะร่วมกันอารารธนาหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด แห่ลงขบวนเรือไปตามคลองดำเนินสะดวก ตั้งแต่หน้าวัดปราสาทสิทธิ์ ไปถึงหลัก 1 ประตูน้ำบางยางด้านแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และล่องเรือกลับไปจนถึงหลัก 8 ประตูน้ำบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคลองได้กราบสักการะองค์หลวงพ่อฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นจึงล่องเรือกลับวัดปราสาทสิทธิ์ ในงานประจำปีจะมีการทำบุญ ปิดทอง องค์หลวงพ่อ นักเรียนและคณะครูได้ออกไปร่วมทำกิจกรรมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม สืบไป.