7/01/2556

พิธีสวนสนามวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ่ห่งชาติขึ้น  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ