9/02/2556

เปิดโลกวิชาการ ประสาทรัฐ Open House 2013

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ " ประสาทรัฐฯ  Open House 2013 "  ขึ้น  เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน  โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทสงครามเข้าร่วมอย่างคับคั่ง  รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัี้้ง 8  กลุ่มสาระ  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3  กันยายน  2556  ณ  โรงเรียนประสาทรัฐประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ