8/01/2557

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน “Prasartrat Open House 2014”

ภาพถ่าย


ด้วยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จะจัดงาน  Prasartrat  Open  House 2014” ในวันที่ 21–22 สิงหาคม 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาการต่างๆ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและฝึกประสบการณ์ตรง โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระฯ พร้อมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมจัดงานโดยมีการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาเข้าร่วมในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 และระดับมัธยมศึกษาในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 จึงขอเชิญโรงเรียนท่านส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมายังโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ภายในวันที่  18 สิงหาคม 2557 ทางโทรสาร 032-360637 ต่อ 34 หรือทาง Email : kruvit.pp@gmail.com(ขออภัยในหนังสือเชิญที่ระบุเว็บไซต์ของโรงเรียน www.school.obec.go.th/pp_school ทางสพฐ.แจ้งว่าปิดให้บริการแล้ว ขอให้ดูรายละเอียดที่ pp-sc.blogspot.com แทน)
ภาพถ่าย 

Download เอกสารต่าง ๆ ได้จากลิงค์ด้านล่างครับ...
--------------------------------------------------------------

หนังสือเชิญ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
> กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

> กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
> กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
> กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
> กลุ่มสาระฯ ศิลป ดนตรี
> กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
> กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา

------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ