7/02/2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562

      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพรมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ซึ่งพระองค์ท่านได้ก่อตั้งคณะลูกเสือขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยกิจการลูกเสือเน้นเรื่องความมีวินัย ความรักสามัคคี และให้การช่วยเหลือสังคมส่วนร่วม ดังปรากฎในคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ กิจกรรมในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ