6/19/2557

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นการบูชาบูรพคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า  อีกทั้งยังเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะฝากตัวเป็นศิษย์ในรั้วแสด-ดำแห่งนี้


 

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ