6/10/2557

ประเมินคุณภาพภายในโดย สพม.8

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เข้าประเมินโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ