วันจันทร์, มีนาคม 01, 2553

ค่ายจิตอาสา ที่โรงเรียนบ้านบ่อหวี

    โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา  ไปพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยได้เลือกไปที่โรงเรียนบ้านบ่อหวี  ในวันที่ 27กุมพาพันธ์ 2553 -1 มีนาคม 2553   คลิกดูภาพที่นี้