วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2564

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณ รอบวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมหาเสียงเพื่อเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้แนะนำตัวและแถลงนโยบายของพรรคตนเอง ให้เพื่อนสมาชิกชาวแสด-ดำ ได้รับทราบ ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไปวันจันทร์, กุมภาพันธ์ 22, 2564

รับทุนการศึกษาจากวัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูทิพวรรณ มีทรง คุณครูฝ่ายแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากท่านพระครูอนุกูลวรากร เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ เนื่องในงานทำบุญทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพ เพื่ออุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดปราสาทสิทธิ์ทุกรูปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมหวัง (คุณแม่คุณครูผ่องศรี เจียมฉวี)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคุณครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ คุณแม่สมหวัง แสงบุนมาก ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณครูผ่องศรี เจียมฉวี อดีตคุณครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 11, 2564

กราบสักการะ พระประจำโรงเรียน พระภูมิ เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2564

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กราบนมัสการองค์หลวงพ่อประสาทพร พระประจำโรงเรียน และตั้งเครื่องสักการะ พระภูมิ เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในชุมชนชาวหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อขอพร ให้กิจการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนขอพรให้สุขภาพ พลานามัย ของบุคลากรทุกคนแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลประสาทสิทธิ์ แห่งนี้ตลอดไป นอกจากนั้น ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึก ให้กับคุณครู และบุคลากรทุกท่าน เพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือกันพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป