วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2565

ร่วมงานบุญ วัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมพิธีเททองหล่อ "หลวงพ่อบ้านแหลม" และงานบุญ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งวัดปราสาทสิทธิ์ให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษากับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันนี้.วันศุกร์, มิถุนายน 24, 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว.
วันศุกร์, มิถุนายน 17, 2565

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา14.30 น. พ.ต.ท.สนธยา ตรีเพ็ชร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หลักห้า พร้อมด้วย ด.ต.สมชาย นวมดี  ได้มาให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง การฉ้อโกงผ่านระบบสื่อออนไลน์ , การชุมนุมสาธารณะ , การป้องกันอาชญากรรมล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านสื่อออนไลน์  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ.


กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการประชาธิปไตย และหาตัวแทนนักเรียน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน เพื่อร่วมมือกับคณะครูในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป


กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาล มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว