6/17/2565

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการประชาธิปไตย และหาตัวแทนนักเรียน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน เพื่อร่วมมือกับคณะครูในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ