วันเสาร์, กรกฎาคม 28, 2555

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน อบต.ดอนแร่

รองฯ ปิยะเนตร พร้อมครูชัยทัดและคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ อบต.ดอนแร่   วันที่  28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555    

วันศุกร์, กรกฎาคม 27, 2555

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัีฐประชากิจ มีกิจกรรมการแสดง และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ มากกมาย เชิญชมภาพกิจกรรมต่าง ๆวันพุธ, กรกฎาคม 25, 2555

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 ขี้น ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมพิธีดังกล่าว   
  


วันอังคาร, กรกฎาคม 24, 2555

โครงการตำรวจพบนักเรียน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ตำรวจจาก สภ.หลักห้า อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ยาเสพติด และวินัยจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ส่งครูอภิชิต ศิริวงษ์ ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คุณครูอภิชิต ศิริวงษ์ ซึ่งเป็นพนักงานราชการของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ และเริ่มไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จ.เพชรบุรี พวกเราชาวแสดดำทุกคนได้เดินทางไปส่งและขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยวันเสาร์, กรกฎาคม 14, 2555

โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  โรงเรียนชุมชันวัดประสาทสิทธิ์  โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร  โรงเรียนบ้านดอนไผ่  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  โรงเรียนหนองไก่แก้ว   โดยมีกิจกรรมการทำน้ำ EM และ EM ball  จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้ร่วมกันเก็บขยะริมคลองดำเนินสะดวก  ดูภาพทั้งหมด 

วันจันทร์, กรกฎาคม 09, 2555

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมคมศิษญ์เก่าผู้ปกครอง ฯ

วันที่ 3 ก.ค. 2555 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมคมศิษญ์เก่าผู้ปกครอง ฯ  เพื่อขอความเห็นและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2555