วันพฤหัสบดี, มีนาคม 24, 2565

จัดเตรียมสมุดสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันจัดสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565วันอังคาร, มีนาคม 22, 2565

ผู้บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 นักเรียนในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยทีมงานผู้กำกับ และคณะครู ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น ทาสีรั้ว และทาสีแท้งค์น้ำหลังอาคาร 1 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ อาหาร พร้อมเครื่องดื่ม จากท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ อดีตท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และอดีตคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอีกหลายท่าน ต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้.

วันจันทร์, มีนาคม 14, 2565

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้การต้อนรับ และให้การบริการ อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร.