วันอังคาร, มีนาคม 30, 2564

กิจกรรมฯ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของผู้บำเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน หลังจากที่มีการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันจันทร์, มีนาคม 22, 2564

รับมอบตู้ทำน้ำเย็นจาก คุณเจริญ อัครวิกรัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับมอบตู้ทำน้ำเย็น จาก คุณเจริญ อัครวิกรัย - คุณนิภา แผ้วสกุลพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้โรงเรียนได้นำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไปกิจกรรมน้องส่งพี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ โดยนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 ,ม.4 และ ม.5 ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว