3/30/2564

กิจกรรมฯ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของผู้บำเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน หลังจากที่มีการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว3/22/2564

รับมอบตู้ทำน้ำเย็นจาก คุณเจริญ อัครวิกรัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับมอบตู้ทำน้ำเย็น จาก คุณเจริญ อัครวิกรัย - คุณนิภา แผ้วสกุลพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้โรงเรียนได้นำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไปกิจกรรมน้องส่งพี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ โดยนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 ,ม.4 และ ม.5 ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว