3/08/2564

ประชุมผู้ปกครอง ตามโครงการปลอด 0, ร, มส, มผ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติด 0, ร, มส, มผ โดยท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผลการเรียนดังกล่าว ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูผู้สอน โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะลดจำนวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ ลงได้อย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ท่าน ผอ. ได้มอบนโยบายให้นักเรียนทุกคนต้องจบพร้อมรุ่น ไม่มีนักเรียนตกค้างในปีการศึกษา 2563 นี้ หลังจากปิดการประชุม นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านจะได้พบกับคุณครูผู้สอนเพื่อรับใบงาน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ