วันอังคาร, เมษายน 23, 2556

ค่ายอาสาลุ่มน้ำภาชี

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาลุ่มน้ำภาชี  ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการสร้างฝายกั้นน้ำให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวบ้านลุ่มน้ำภาชีวันอาทิตย์, เมษายน 07, 2556

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  และรับเงินอุดหนุนการศึกษา  ในวันที่  7  เมษายน  2556  ณ หอประชุมโรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ 


ภาพทั้งหมด

วันเสาร์, เมษายน 06, 2556

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556  และรับเงินอุดหนุนการศึกษา  ในวันที่  6  เมษายน  2556  ณ หอประชุมโรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ