วันอังคาร, ตุลาคม 31, 2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อหารือข้อราชการ และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว


วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 26, 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.มารุต เสลาคุณ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

วันพุธ, ตุลาคม 04, 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับ "รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก"

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี