วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 27, 2567

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยมีการมอบรางวัลต่าง ๆ ด้านบนเวที เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดแต่งคำขวัญ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ และการเดินรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ช่วยกันดูแล เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ