วันจันทร์, สิงหาคม 24, 2563

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ.2563

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันระลึกถึง และร่วมกันอุทิศบุญกุศลที่ทำในวันนี้ ให้กับผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว และท่านที่ยังมีชิวิตอยู่ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ในวันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากผู้มีอุปการะคุณในชุมชนและศิษย์เก่าทุกท่าน ทางโรงเรียน โดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ จึงของกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
วันศุกร์, สิงหาคม 14, 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับกันมาโรงเรียน การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในปีนี้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนของพิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ โดยจัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น 2 ครั้ง สำหรับนักเรียน 2 กลุ่ม คือ วันพฤหัสบดี ที่ 6 และ 13 สิงหาคม 2563 ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน สรรพวิชาความรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งการอบรมบ่มนิสัย ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]