วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 31, 2555

มุฑิตาสักการะ หลวงพ่อวัดบ้านกุ่ม

คณะผู้บริหาร และ นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เดินทางไป มุฑิตาสักการะ หลวงพ่อวัดบ้านกุ่ม พระครูวิสุทธิสรคุณ  เนื่องในโอกาสหลวงพ่อรับปริญญา  พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต   และมอบเกียรติบัตรให้แก่หลวงพ่อวัดบ้านกุ่ม ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   คลิกดูภาพทั้งหมดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  นักเรียนดรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก โดยมีการให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด  กับเพื่อนๆนักเรียนชาวแสดดำ  คลิกดูภาพทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 24, 2555

ประชุมแกนนำ FC และคณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน และ แกนนำ FC ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ร่วมประชุม คั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2555  เพื่อวางแนวทางกำหนดนโยบายต่างๆ ในการที่จะนำพาโรงเรียนประสาทรัฐพัฒนาในด้านต่องๆ ต่อไป   คลิกดูภาพทั้งหมด


วันพุธ, พฤษภาคม 23, 2555

ธนาคารออมสินประสาทรัฐฯ

ธนาคารออมสินโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ก็ได้เปิดทำการตั้งแต่เปิดภาคเรียน วันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปดูว่ามีนักเรียนสามาชิกใหม่มาเปิดบัญชีกัน  และเจ้าหน้าที่ธนาคารทำหน้าที่กันอย่าขมักขเม้น  คลิกดูภาพทั้งหมด

 อบรมกฏหมายคุมครองสิทธิ์หยุดการใช้ความรุนแรง

อบรมกฏหมายคุมครองสิทธิ์หยุดติการใช้ความรุนแรงจาก  อัยการสูงสุด  มาอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนประสาทรับประชากิจ  คลิกดูภาพทั้งหมด

วันอังคาร, พฤษภาคม 22, 2555

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 20, 2555

อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  คลิกดูภาพทั้งหมดวันศุกร์, พฤษภาคม 18, 2555

ส่งครูโสฬสา เพชรรัตน์

ขอแสดงความยินครูโสฬสา เพชรรัตน์  ที่ได้ไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  คลิกดูภาพทั้งหมด

 


ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ดูภาพทั้งหมด

ครูพิชาภา  สมทิพย์  ครูบรรณารักษ์

ครูสมศรี  ตุ่นจิตร  ครูคหกรรม

 miss Tao  jin  ครูภาษาจีน

ครูนวลจันทร์  ทองปัญญา  ครูภาษาอังกฤษ