วันเสาร์, ธันวาคม 29, 2555

วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดบ้านกุ่ม

คณะครู นักเรียนโรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดบ้านกุ่ม  อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้มีสาธุชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


 


 วันศุกร์, ธันวาคม 28, 2555

ลาทีปีเก่า 55 ต้อนรับปีใหม่ 56

หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้ว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมลาทีปีเก่า 55 ต้อนรับปีใหม่ 56 ให้กับคุณครูทุกท่าน  โดยร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ ใต้ร่มมยุรีศรีประสาทรัฐ  ทั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ การจับฉลากของรางวัล เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทุกท่าน


 

 

 


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  จับฉลากของรางวัล  เพิ่มสีสันและความสนุกสนานด้วยการแสดงดนตรีของนักเรียน


 
วันพุธ, ธันวาคม 26, 2555

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2555

คณะครู นักเรียน ผู้แทนองค์กร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ครั้งที่ 36  ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 
วันอังคาร, ธันวาคม 25, 2555

ซ้อมพิธีเปิดกีฬาภายในประจำปี 2555

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมซ้อมพิธีเปิดกีฬาภายในประจำปี 2555 ณ สนามโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 

อวยพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ

คณะครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2556 แด่ท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม
ยินดีต้อนรับคุณครูธนชาต อาจหาญ

คณะครู คณะกรรมการนักเรียน  และนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูธนชาต อาจหาญ ด้วยความยินดียิ่ง  คุณครูธนชาตจะมาปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์