12/02/2555

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองและแนะนำบุคลากรชาวต่างชาติอีก 3 ท่านให้ผู้ปกครองได้รู้จัก  บุคลากรทั้ง 3 ท่านนี้มีความตั้งใจที่จะมาเติมเต็มทักษะทางภาษาให้กลับลูกหลานชาวประสาทรัฐ  เพื่อให้มีทักษะทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน  และเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่อาเซียนในปี 2558  

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ