วันอังคาร, กรกฎาคม 30, 2562

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2562

บริจาคโลหิตวัดยกกระบัตร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไป