วันพุธ, กันยายน 28, 2554

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม.3 26-28 ก.ย. 54 ณ ค่ายมาตุลี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือในระดับชั้น ม.3  ที่ ค่ายมาตุลี  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ใหม่ ๆ  ให้กับนักเรียนฝึกระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน   คลิกดูภาพทั้งหมด


วันศุกร์, กันยายน 23, 2554

งานมุฑิตา

วันที่ 23 ก.ย. 2554 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดงานมุฑิตา  ให้กับท่าน ผ.อ.สถาพร อภิวังโสกุล  ครูชาญ  ศรีมณีกาญจน์  และครูราตรี  ศรีมณีกาญจณ์  เนื่องในโอกาสที่ ท่าน ได้เกษียณอายุราชการ และ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  โดยให้ครูและนักเรียนเข้ารดน้ำเพื่อแสดงความกตัญญู  คลิกดูภาพทั้งหมด  คลิกดูภาพ(กลางคืน)


เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 วันที่ 21-23 ก.ย. 54

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้น ม.2  ขึ้นในวันที่ 21-23 ก.ย.54  ณ ค่ายลูกเสือปิยะมงคล  คลิกดูภาพทั้งหมด


วันพุธ, กันยายน 21, 2554

เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 วันที่ 20 ก.ย. 54

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดการเข้าค่ายลุกเสือวิสามัญ ในระดับชั้นม.4 โดนมีกิจกรรมประดับแถบสี เพื่อเข้าประจำกองเป็นลุกเสือวิสามัญ คลิกดูภาพทั้งหมดวันอังคาร, กันยายน 20, 2554

วันศุกร์, กันยายน 16, 2554

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ มาศึกษาดูงาน


คณะครูจากโรงเรียน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ มาศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คลิกดูภาพ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอของดีของเด่นแห่งยุครัตนโกสินทร์ในรูปแบบสมัยใหม่ทีสวยงาม น่าตื่นตา และดูสนุกไปพร้อมกันโดยวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของเราชาวประสาทรัฐ ได้มีเจ้าหน้าทีมา ประชาสัมพันธ์ และแนะนำนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  และ มีกิจกรรมการแสดง และ วีดีทัศน์ มาให้นักเรียนได้ชม กัน คลิกดูภาพทั้งหมด


อ้าอิง
http://www.nitasrattanakosin.com/
http://www.thaiweekender.com/index.php/rattanakosinexhibition.html#ixzz1Y6EktoiC

วันศุกร์, กันยายน 09, 2554

สโมสร โรตารี หลัก5 บริจาคหนังสือ

วันที่ 9 กันยายน 2554 สโมสร โรตารี หลัก5 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


บริจาคโลหิต ที่วัดบัวงาม


วันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไปร่วมบริจาคโลหิต ให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ณ วัดบัวงาม   คลิกดูภาพทั้งหมด