9/28/2554

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม.3 26-28 ก.ย. 54 ณ ค่ายมาตุลี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือในระดับชั้น ม.3  ที่ ค่ายมาตุลี  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ใหม่ ๆ  ให้กับนักเรียนฝึกระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน   คลิกดูภาพทั้งหมด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ