วันพุธ, กรกฎาคม 30, 2557

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้เข้ารับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจำอำเภอ  ซึ่งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิได้เยี่ยมเยียนพร้อมประเมินด้านต่าง ๆ

วันอังคาร, กรกฎาคม 29, 2557

กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของไทย  มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสืบสานความเป็นไทย  ณ  อาคารเอนกประสงค์  ในวันที่ 29  กรกฎาคม  2557

 

 


วันอาทิตย์, กรกฎาคม 27, 2557

ทอดผ้าป่าสามัคคี รับมอบเครื่องมือแพทย์ รพ.บ้านแพ้วสาขาหลักห้า

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรับมอบเครื่องมือแพทย์  ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  สาขาหลักห้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 วันเสาร์, กรกฎาคม 19, 2557

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในวันที่  19 กรกฎาคม  2557  ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี


 
 

 วันศุกร์, กรกฎาคม 18, 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ปกครอง  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษ 2557  เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการแผนการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ   ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2557 ณ ห้องสื่อการเรียนรู้

 

 


นักเรียนลงพื้นที่ปรับสภาพสวนเกษตรพอเพียง

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมใจกันปรับปรุงแปลงเกษตร  เพื่อทำการปลูกพืชพอเพียง  และเป็นแหล่งเรียนเชิงเกษตรกรรมของนักเรียน


 
 


นักเรียนแลกเปลี่ยนกล่าวอำลากลับเบลเยี่ยม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมทำลานักเรียนแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่้อหาวิชาต่าง ๆ กับนักเรียนของโรงเรียน  นักเรียนแลกเปลี่ยนทั้ง 3 คนต่างประทับใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วแสด-ดำ  แม้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ


 วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 17, 2557

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบออดิชั่น

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  เพื่อเป็นการสนับสนุนและอนุรักษ์ความเป็นลูกทุ่งไทย  มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ณ  อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 
 


คุณบุญธง ก่อมงคลกูล มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอขอบคุณ คุณบุญธง  ก่อมงคลกูล  และครอบครัว  ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง