7/04/2557

โครงการเรียนร่วมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดโครงการเรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์หรือโรงเรียนน้อง  ทั้งนี้โครงการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นในด้านความร่วมมือกันของทั้งสองโรงเรียน  ในการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ ในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ