7/10/2557

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำคณะครู บุคลากร  และนักเรียนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  ในพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์และบริเวณใกล้เคียงจำนวน  10 วัด  เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ