11/27/2554

ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25-27 พ.ย.54  ที่จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนักเรียนชั้น ม.3  ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา เข้าร่วมในครั้งนี้  คลิกดูภาพทั้งหมด


วีดีโอการแสดงของพี่เลี้ยง ที่แรกน้ำตาใครหลายๆ คน

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 27 พ.ย. 54  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2  เพื่อแจ้งผลกาเรียนและ ให้ผู้ปกครองและคณะครู อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป  คลิกดูภาพทั้งหมด


11/23/2554

ประชุมผู้ปกครองสัญจร วัดโรงเข้

ในที่ 23 พ.ย. 54  คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ เดินทางไปประชุมผู้ปกครองสัญจร ที่วัดโรงเข้  ก็ได้รับความร่วมมือจากวัดและผู้ปกครองเป็นอย่างดี   คลิกดูภาพทั้งหมด


11/22/2554

ประชุมผู้ปกครองสัญจร วัดประทุมทองรัตนาราม

ในที่ 22 พ.ย. 54  คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ เดินทางไปประชุมผู้ปกครองสัญจร ที่วัดประทุมทองรัตนาราม  ก็ได้รับความร่วมมือจากวัดและผู้ปกครองเป็นอย่างดี   คลิกดูภาพทั้งหมด


11/21/2554

ประชุมผู้ปกครองสัญจร กิมเซียงกง

ในที่ 21 พ.ย. 54  คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ เดินทางไปประชุมผู้ปกครองสัญจร ที่กิมเซียงกง  ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   คลิกดูภาพทั้งหมด


แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวัที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ก็มีนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จังหวัดกาญจนบุรี และยังมีคุณครู อีกหลายท่านไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  คลิกดูภาพทั้งหมด

11/18/2554

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ วันที่ 25 พ.ย. 54  ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ้ญ และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกันวางพวงมาลา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย  คลิกดูภาพทั้งหมด


การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง  และคณะครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ครั้งที่ 2 /2554   คลิกดูภาพทั้งหมด


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 61

"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 61  วันที่ 17  พฤศจิกายน 2554   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้ได้ประสบการณ์และวัดความรู้ของนักเรียนกับโรงเรียนต่าง ๆ  ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้  และคณะครูก็ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่างๆ   โดยมีนักเรียนได้ผ่านเข้ารอบไแข่งขันในระดับเขตพื้นที่หลายรายการ  คลิกดูภาพทั้งหมด


11/14/2554

นำของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 12  พ.ย. 54 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้นำของที่นักเรียน และ คุณครูที่ช่วยกันร่วมบริจาค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่  ต.ลานตากฟ้า - คลองโยง  อ. พุทธมณฑล  จ.นครปฐม   คลิกดูภาพ   กล้อง1   กล้อง2

11/11/2554

ร่วมบริจาคของช่วยผู้ประสบภัย กับ สพม 8

วันนี้ท่าน ผ.อ.มงคล  ชื่นชม และนักเรียนได้เดินทางนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ สพม 8   คลิกดูภาพทั้งหมด

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 11 ส.ค. 54 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน  และให้นักเรียนได้อาสาเข้ามาช่วยงานในการพัฒนาโรงเรียน  ก็ผ่านไปด้วยดี ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้ง 3 ทีม ผลออกมาก็คือเบอร์ 1 ได้รับเสียงมากที่สุด ส่วนรายชื่อจะนำมาแจ้งให้ทราบในบทความต่อไปนะครับ  คลิกดูภาพทั้งหมด

11/10/2554

ทอดผ้าป่ากระทง

เป็นประจำทุกปีที่ในวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 12  ชาวแสดดำจะร่วมกันทอดผ้าป่ากระทง  โดยให้นักเรียนทุกคนทำกระทงมาแล้วนำไปถวายวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อให้ชาวหลักห้า และประชาชนที่มาเที่ยวงานลอยกระทง ได้มาเปลี่ยนกระทง  คลิกดูภาพทั้งหมด

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โรงเรียนประสาทรัฐก็ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 54  คลิกดูภาพทั้งหมด


11/09/2554

ขอเชิญร่วมบรจาคสิงของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ (วันพฤหัสบดี)  ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม ผ้าป่ากระทง  และจัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำสิ่งของที่บริจาคและตักบาตร นำไปช่วยผู้ประสบภัยในวันเสาร์ที่ 12    ก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาและใจบุญร่วมบริจาคได้ครับ

ทำ EM BALL เพื่อนไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันจันทร์ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนประสาทรับประชากิจ ก้ได้ร่วมกันทำ EM BALL  เพื่อจะนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม คลิกดูภาพทั้งหมด


11/02/2554

ช่วยบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ประสาทรัฐประชากิจ ในระดับชั้น ม.4  ม.5 และ ม.6 ก็ได้มีจิตอาสาไปช่วย บรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน  คลิกดูภาพทั้งหมด