วันอังคาร, ธันวาคม 28, 2553

วันจันทร์, ธันวาคม 27, 2553

ประสาทรัฐเกมส์ 2010 วันพิธีเปิด

ประสาทรัฐเกมส์ 2010  ก็เป็นงานกีฬาภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค. 2553 ซึ่งปีนี้การจัดแข่งขันกีฬาสีค่อนข้างแปลกตากว่าปีที่ผ่านๆมา มีการพัฒนาหลายๆอย่าง  และปีนี้ทางทีมงานโสตก็ได้ ถ่ายวีดีโอ  การแสดงต่างๆ มาให้ได้ชมกัน แต่วีดีโอคงต้องรอหน๋อยเพราะต้องใช้เวลาในการอัพขึ้น หน๋อยนะครับ  สำหรับบทความนี้ก็เอาภาพทั้งหมดที่ถ่ายมาให้ดูกันเลย และผมอัพภาพค่อนข้างขนาดใหญ่ เพื่อนักเรียนที่ต้องการอย่าจะได้ก็เลือกกันเอาครับ 
   

วันจันทร์, ธันวาคม 20, 2553

งานเลี้ยงส่ง ผ.อ.ก้องภพ ยี่หร่า และ รองกมล เฮงประเสริฐ


ในที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดเลี้ยงแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ก็คือ รองผู้อำนวยการ ก้องภพ  ยี่หร่า  ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไก่แก้ว   และ  อ.กมล  เฮงประเสริฐ  ไปเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์  คลิกดูภาพ

ปฏิบัติธรรมวันพ่อ 53 ณ วัดบ้านกุ่ม


 ในวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา  ก็เป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ ณ วัดบ้านกุ่ม ก็มีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม ครั้งนี้   ต้องขออภัย ในการลงภาพกิจกรรม เพราะพึ่งได้ภาพมาครับ   ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 16, 2553

มอบทุนสนับสนุนกีฬาสี


วันอังคาร ที่ 15 ที่ผ่านมา  ก็มีผู้ใหญ่ใจดี  ได้มามอบทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี)ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท  โดยมอบให้สีละ 5,000 บาท  ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 รายชื่อผู้สนับสนุน
คุณปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร (ประธานสภา)    2,000 บาท
คุณวิทูรย์  สุขเริงรื่น   2,000 บาท
คุณวิเชียร  อยู่เจริญสมบัตร  1,000 บาท
กำนันนิพนธ์  เจริญสมบัตร  1,000 บาท
คุณอภิชัย  ทรัพย์เกษมชัย  1,000 บาท
คุณธงชัย  เอื้อประเสริฐชัย  2,000 บาท
นายกวิทยา  กอประเสริฐสุด  2,000 บาท
ด.ช.สายฟ้า  ลิมปนเวทย์สกุล  1,000  บาท
คุณง่วนเล็ง  แซ่กอ  1,000 บาท
คุณสมพิศ(เต็ง) ปราสาทวัฒนา   1,000  บาท
ทีม สท.กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น  2,000 บาท
ร้านนิวสไตล์  1,000 บาท
คุณแก้ว  คงเมือง  2,000 บาท
ด.ญ. ชมภูนุช  ทองอุทัย  1,000 บาท

วันอังคาร, ธันวาคม 07, 2553

วางพานพุ่ม ณ วัดปราสาทสิทธิ์

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โรงเรียนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดปราสาทสิทธิ์ และได้ส่งการแสดงไปร่วมด้วยจำนวน 2 ชุดการแสดง โดยมี อ.กนกอร เป็นผู้ควบคุมดูแล และมี ท่านรองสมบูรณ์ เสียงวัฒน อ.ปรีชา สำเริง และ คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม คลิกดูภาพวางพานพุ่ม ณ เทศบาลหลักห้า

นอกจากจัดกิจกรรมวางพานพุ่มที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ แล้วในวันที 5 โรงเรียนยังเข้าร่วมพิธีกับชุมชน สำหรับ บทความนี้ก็ ได้รับภาพกิจกรรมทีเทศบาลหลักห้า จัด ณ วัดหลักสี่  คลิกดูภาพ

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็จัดพิธีเขาประจำกองลูกเสือวิสามัญ กันในคืนวันที่ 3 ธันวาคม  ก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 2 โรงเรียนก็คือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และโรงเรียนเนกขัมวิทยา คลิกดูภาพอนุรักษ์คลองดำเนิน

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้เข้าร่วมกับชุมชนและเทศบาลในพื้นที่ ซึ่งทางชุมชนและเทศบาลได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองดำเนิน มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้มาเปิดงานและมีหน่วยงานจากจ.ราชบุรีและ จ.สมุสาคร มารวมงานกัน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้นำ EM ที่โรงเรียนได้ทำไว้ใช้เองไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยนำ EM ไปเทในคลอง เพื่อช่วยให้ย๋อยสิ่งต่างๆและปรับสภาพน้ำให้ดีขี้น   คลิกดูภาพที่นี้   สำหรับวีดีโอยังไม่ได้ตัดลงไว้รอดูทีหลังละกันนะครับ


เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553 ณ วัดปราสาทสิทธิ์

ในวันที่  2  - 4  ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  วัดปราสาทสิทธิ์ ได้จัดค่ายเบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม  โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างคุณธรรจริยธรรมให้กับเยาวชน และยังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คลิกดูภาพที่นี้

วันจันทร์, ธันวาคม 06, 2553

กิจกรรมวันพ่อ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ก็ได้จัดกิจกรรมวันพ่อโดย มีกิจกรรมตักบาตร  ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่ม  การแสดงความกตัญญูต่อพ่อ  และมอบโล่เกีรยติบัตร ให้กับพ่อดีเด่นในแแต่ละชั้นปี  คลิกดูภาพที่นี้