8/11/2565

กิจกรรมถวายพระพร และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม นำกล่าวคำถวายพระพร และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มากมายหลายทุน เช่น ทุน "ก่อมงคลกูล" ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี "คุณบุญธง ก่อมงคลกูล" เป็นตัวแทนมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประจำทุกปี. 

8/08/2565

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย โดยใช้ชุด รีไซด์เคิล นอกจากนั้น พี่ ๆ ม.6 ยังได้จัดการแสดงบนเวทีเพื่อให้น้อง ๆ และคณะครู ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


7/27/2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธาน นำคณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565