วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2567

โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียน ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาอบรมให้ความรู้ดังกล่าว

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2567

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการสำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 3 อย่าง คือ เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมด้วยคณะครู รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อม รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียน ทั้งด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนต่อไป


วันอังคาร, เมษายน 02, 2567

กิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลและอำนวยความสะดวก ในกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี


พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น