6/09/2566

การประเมินโครงการอาหารสะอาด โดย...สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการให้บริการอาหารของโรงเรียน ตลอดจนความสะอาดด้านสุขอนามัยด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อประเมินโครงการอาหารสะอาด โดยมี นายมารุต เสลาคุณ และนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


กิจกรรม Clean & Clean

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ผลิตภัณฑ์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ "การดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น" ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.3 ณ บริเวณอาคารโดม โดยมี นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

6/02/2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และกิจกรรมวางพานพุ่มถวายพระพร