3/02/2567

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 3 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


2/25/2567

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 2 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 1 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


2/20/2567

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" เดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเกียรติบัตร รางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครู
อบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา