9/20/2566

กิจกรรม แสด-ดำ อำลา มุทิตา ครูเกษียณ "คุณครูธนชาต อาจหาญ" ปี 2566

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุทิตาครูเกษียณ" ซึ่งในปีนี้ คุณครูธนชาต อาญหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้
9/08/2566

มอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐฯ" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐฯ" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนต่อไป


เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 for Health) ณ โรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์9/06/2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดบ้านกุ่ม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ปี พ.ศ.2566 ณ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักปฏิบัติธรรม วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี

โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สภ.หลักห้า ปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 สภ.หลักห้า ร่วมกับ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดทำโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สถานีตำบลภูธรหลักห้า ปี พ.ศ.2566 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในชุมชนชาวหลักห้า ต.ประสาทสิทธ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และการสัญจรไปมา ของพี่น้องประชาชน