4/02/2567

กิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลและอำนวยความสะดวก ในกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี


พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น
3/26/2567

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก กศจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


3/25/2567

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคณะครู ในการจัดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม (ม.1) (ม.4)]

3/22/2567

คณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ติดตามการทำงานของโรงเรียน ผ่านระบบ Online

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน จากคณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ผ่านระบบ Online