8/29/2566

มหกรรมวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.ราชบุรี (Education Excellence Symposium 2023)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566  นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.ราชบุรี (Education Excellence Symposium 2023) ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

8/22/2566

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ หรือ การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

8/21/2566

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (20 สิงหาคม 2519) โดยมีคณะครู และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อีกจำนวนหลายทุน.


8/15/2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ