วันอังคาร, สิงหาคม 29, 2566

มหกรรมวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.ราชบุรี (Education Excellence Symposium 2023)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566  นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.ราชบุรี (Education Excellence Symposium 2023) ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2566

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ หรือ การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

วันจันทร์, สิงหาคม 21, 2566

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (20 สิงหาคม 2519) โดยมีคณะครู และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อีกจำนวนหลายทุน.


วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ