11/30/2563

ส่งคุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมเดินทางเพื่อไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลครอบครัวต่อไป

11/27/2563

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม และ ร.ร.ตราษตระการคุณ จ.ตราด

เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ณ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม และ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

11/18/2563

ต้อนรับ ท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนแล้ว ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ คณะครูจากโรงเรียนบ้านคาวิทยา และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ

แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


11/13/2563

ต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับ