วันจันทร์, พฤศจิกายน 30, 2563

ส่งคุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมเดินทางเพื่อไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลครอบครัวต่อไป

วันศุกร์, พฤศจิกายน 27, 2563

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม และ ร.ร.ตราษตระการคุณ จ.ตราด

เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ณ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม และ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้วันพุธ, พฤศจิกายน 18, 2563

ต้อนรับ ท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนแล้ว ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ คณะครูจากโรงเรียนบ้านคาวิทยา และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ

แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


วันศุกร์, พฤศจิกายน 13, 2563

ต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับ