วันศุกร์, มีนาคม 22, 2562

กิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ก่อนสู่โลกกว้างและทัศนศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ก่อนสู่โลกกว้างและทัศนศึกษา ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ได้รับความรู้ และความสนุกสนาน ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มให้กับนักเรียน เช่น ทำบุญไหว้พระ ล่องแก่ง พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ ทัศนะศึกษาเรือนจำเขากลิ้ง เพื่อเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การสร้างบ้านดิน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่าง ๆ การปลูกพืช และการสร้างอาชีพต่าง ๆ

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14, 2562

รณรงค์เลือกตั้ง 2562

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ในเขตชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ออกมาใช้สิทธิ์ เพื่อการเลือกคนดี เข้ามาเป็น ส.ส. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป.