วันอังคาร, ธันวาคม 28, 2553

วันจันทร์, ธันวาคม 27, 2553

ประสาทรัฐเกมส์ 2010 วันพิธีเปิด

ประสาทรัฐเกมส์ 2010  ก็เป็นงานกีฬาภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค. 2553 ซึ่งปีนี้การจัดแข่งขันกีฬาสีค่อนข้างแปลกตากว่าปีที่ผ่านๆมา มีการพัฒนาหลายๆอย่าง  และปีนี้ทางทีมงานโสตก็ได้ ถ่ายวีดีโอ  การแสดงต่างๆ มาให้ได้ชมกัน แต่วีดีโอคงต้องรอหน๋อยเพราะต้องใช้เวลาในการอัพขึ้น หน๋อยนะครับ  สำหรับบทความนี้ก็เอาภาพทั้งหมดที่ถ่ายมาให้ดูกันเลย และผมอัพภาพค่อนข้างขนาดใหญ่ เพื่อนักเรียนที่ต้องการอย่าจะได้ก็เลือกกันเอาครับ 
   

วันจันทร์, ธันวาคม 20, 2553

งานเลี้ยงส่ง ผ.อ.ก้องภพ ยี่หร่า และ รองกมล เฮงประเสริฐ


ในที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดเลี้ยงแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ก็คือ รองผู้อำนวยการ ก้องภพ  ยี่หร่า  ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไก่แก้ว   และ  อ.กมล  เฮงประเสริฐ  ไปเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์  คลิกดูภาพ

ปฏิบัติธรรมวันพ่อ 53 ณ วัดบ้านกุ่ม


 ในวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา  ก็เป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ ณ วัดบ้านกุ่ม ก็มีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม ครั้งนี้   ต้องขออภัย ในการลงภาพกิจกรรม เพราะพึ่งได้ภาพมาครับ   ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 16, 2553

มอบทุนสนับสนุนกีฬาสี


วันอังคาร ที่ 15 ที่ผ่านมา  ก็มีผู้ใหญ่ใจดี  ได้มามอบทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี)ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท  โดยมอบให้สีละ 5,000 บาท  ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 รายชื่อผู้สนับสนุน
คุณปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร (ประธานสภา)    2,000 บาท
คุณวิทูรย์  สุขเริงรื่น   2,000 บาท
คุณวิเชียร  อยู่เจริญสมบัตร  1,000 บาท
กำนันนิพนธ์  เจริญสมบัตร  1,000 บาท
คุณอภิชัย  ทรัพย์เกษมชัย  1,000 บาท
คุณธงชัย  เอื้อประเสริฐชัย  2,000 บาท
นายกวิทยา  กอประเสริฐสุด  2,000 บาท
ด.ช.สายฟ้า  ลิมปนเวทย์สกุล  1,000  บาท
คุณง่วนเล็ง  แซ่กอ  1,000 บาท
คุณสมพิศ(เต็ง) ปราสาทวัฒนา   1,000  บาท
ทีม สท.กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น  2,000 บาท
ร้านนิวสไตล์  1,000 บาท
คุณแก้ว  คงเมือง  2,000 บาท
ด.ญ. ชมภูนุช  ทองอุทัย  1,000 บาท

วันอังคาร, ธันวาคม 07, 2553

วางพานพุ่ม ณ วัดปราสาทสิทธิ์

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โรงเรียนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดปราสาทสิทธิ์ และได้ส่งการแสดงไปร่วมด้วยจำนวน 2 ชุดการแสดง โดยมี อ.กนกอร เป็นผู้ควบคุมดูแล และมี ท่านรองสมบูรณ์ เสียงวัฒน อ.ปรีชา สำเริง และ คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม คลิกดูภาพวางพานพุ่ม ณ เทศบาลหลักห้า

นอกจากจัดกิจกรรมวางพานพุ่มที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ แล้วในวันที 5 โรงเรียนยังเข้าร่วมพิธีกับชุมชน สำหรับ บทความนี้ก็ ได้รับภาพกิจกรรมทีเทศบาลหลักห้า จัด ณ วัดหลักสี่  คลิกดูภาพ

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็จัดพิธีเขาประจำกองลูกเสือวิสามัญ กันในคืนวันที่ 3 ธันวาคม  ก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 2 โรงเรียนก็คือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และโรงเรียนเนกขัมวิทยา คลิกดูภาพอนุรักษ์คลองดำเนิน

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้เข้าร่วมกับชุมชนและเทศบาลในพื้นที่ ซึ่งทางชุมชนและเทศบาลได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองดำเนิน มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้มาเปิดงานและมีหน่วยงานจากจ.ราชบุรีและ จ.สมุสาคร มารวมงานกัน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้นำ EM ที่โรงเรียนได้ทำไว้ใช้เองไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยนำ EM ไปเทในคลอง เพื่อช่วยให้ย๋อยสิ่งต่างๆและปรับสภาพน้ำให้ดีขี้น   คลิกดูภาพที่นี้   สำหรับวีดีโอยังไม่ได้ตัดลงไว้รอดูทีหลังละกันนะครับ


เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553 ณ วัดปราสาทสิทธิ์

ในวันที่  2  - 4  ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  วัดปราสาทสิทธิ์ ได้จัดค่ายเบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม  โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างคุณธรรจริยธรรมให้กับเยาวชน และยังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คลิกดูภาพที่นี้

วันจันทร์, ธันวาคม 06, 2553

กิจกรรมวันพ่อ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ก็ได้จัดกิจกรรมวันพ่อโดย มีกิจกรรมตักบาตร  ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่ม  การแสดงความกตัญญูต่อพ่อ  และมอบโล่เกีรยติบัตร ให้กับพ่อดีเด่นในแแต่ละชั้นปี  คลิกดูภาพที่นี้

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 25, 2553

25 พฤศจิกายน 2553 วันวชิราวุธ


 25 พฤศจิกายน 2553 วันวชิราวุธ   เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญ  นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น  และนอกจากนั้นก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนอีกด้วย  ดูภาพคลิกที่นี้

วันอังคาร, พฤศจิกายน 23, 2553

ประชุมผู้ปกครอง+ทอดผ้าป่ากระทง+ประกวดนางนพมาศ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


ในวันอาทิตย์ที่ 21 ที่ผ่านมา  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียน หลังจากการประชุมสัญจรไป แล้ว  อีกทั้งยังตรงกับวันลอยกระทง  โรงเรียนเรียนประสาทรัฐประชากิจได้มีประเพณีทอดผ้าป่ากระทงซึ่งทำขึ้นทุึกปี อยู่แล้ว  เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีก็ได้จัดประกวดนางนพมาศขึ้น  โดยเน้นให้เด้กนักเรียนมีความกล้าแสดงออก ซึ่งกติกาก็มีอยู่ว่า ม.ต้นให้ผู้ชายแต่  ม.ปลาย ผู้หญิงต้องมีน้ำหนัก มากกว่า 55 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่ง บรรยากาศในงานเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนั้นเรียนและผู้ปกครอง  และนักเรียนก็ยังได้บุญโดยการนำกระทงของตนเองไปทอดผ้าป่าในวัดปราสาท สิทธิ์   บทควมนี้คิดว่านักเรียนประสาทรัฐ ฯ คงรออยู่แน่ ยังไงอย่าดูจนเน็ตล่มนะครับ   ดูภาคลิกที่นี้

วันเสาร์, พฤศจิกายน 20, 2553

ประชุมผู้ปกครองสัญจร กิมเซี้ยงกงวันที่ 19 พ.ย.53 คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็เดินทางไปประชุมผู้ปกครอง ที่กิมเซี้ยงกง เป็น
ที่สุดท้ายที่จะเป็นการประชุมสัญจร และที่นี้ก็ มีผู้ปกครองของนักเรียนเข้าประชุมมากที่สุดใน 4 แห่งที่ผ่านมา เพราะแถมนี้นักเรียนมาเรียนค่อนข้างเยอะ  และวันสุดท้ายที่จะประชุมกันก็คือวันที่ 21 พ.ย. ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นออกจากจะประชุมผู้ปกครองแล้ว ยังจะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง  และประกวดนางนพมาศ ในตอนเช้าด้วย อย่าลืมแวะมาชมกันนะครับ    คลิกดูภาพที่นี้

ประชุมผู้ปกครองสัญจร วัดโรงเข้วันที่ 18 พ.ย. 53 ก็เป็นอีกวันที่ทางคณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เดินทางไปประชุมผู้ปกครองสัญจรที่  วัดโรงเข้  ก็ให้การตอบรับจากผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี   คลิกดูภาพที่นี้

ประชุมผู้ปกครองสัญจร โคกหลวงวันที่ 17 ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ก็ได้จัดการประชุมผู้ปกครองสัญจรที่ ศาลาโคกหลวง  ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีนักเรียนจากโคกหลวงซึ่งเป็นเขตของ ต.หลักห้าและใกล้เคียง  มาเรียนที่โรงเรียนประสาทรัฐ ประชากิจค่อนข้างเยอะ ก็ทางโรงเรียนก็ได้จัดประชุมสัญจรทั้ง 5 สถานที่ตามที่ผมได้กล่าวถึงบทความก่อน ๆ  วันนี้ก็จะรวบ 3 บทความที่เดียวเลยแล้วกันนะครับ  อีกเช่นเคย  กับภาพบรรยากาศคลิกที่นี้ครับ 

วันพุธ, พฤศจิกายน 17, 2553

ประชุมผู้กครองสัญจร วัดปทุมเมื่อวาน วันที่ 16 พ.ย. 53 โรงเรียนประสาทรัฐก็ได้ไป ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง-ผู้ปกครองสัญจร  ณ วัดปทุมทองรัตนาราม  เป็นเขตตำบลหนองสองห้อง  อ.บ้านแพ้ว  ก็ได้ความอนุเคราะห์จากวัดให้ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้ปกครองในเขต ต.หนองสองห้อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ผู้นำชนชนอย่างดีครับ   ภาพบรรยากาศคลิกที่นี้

วันอังคาร, พฤศจิกายน 16, 2553

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันนี้ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนใหม่ เนื่องจากชุดเก่าหมดวาระลง  และทางโรงเรียนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง กกต.จังหวัดได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้งซึ่งก็คือการ ลงคะแนนแบบอิเล็คทรอนิค  มาอำนวยความสะดวกให้ได้ใช้ลงคะแนนกัน


วันจันทร์, พฤศจิกายน 15, 2553

ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ วัดบัวงามวันนี้ก็เป็นวันแรกของการประชุมผู้ปกครองสัญจร  ซึ่งจะมีการประชุมระหว่าง วันที่ 15-21 พ.ย. 2553 ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป  ซึ่งวันนี้ก็เป็นวัดบัวงาม  ก็มีผู้ปกครองในระแวกใกล้เคียงก็เข้ามาร่วมประชุมประมาณ 50 ท่าน ก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดบัวงาม และผู้ปกครองของนักเรียนอย่างดี  ซึ่งการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรนี้ก็เป็นปีที่ 2 แล้ว  ก็เนื่องมาจากทางท่านผู้อำนวยการเห็นว่าผู้ปกครองหลายๆท่านต้องทมาหากิจอาจทำให้ไม่มีเวลามา  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงอาศัยเวลาช่วงเย็นเพื่อเข้าไปพบปะกับผู้ปกครอง  ในสถานที่ใกล้บ้านของนักเรียน  ก็มีทั้งหมด 5 ที่ด้วยกันนนะครับ ก็ได้แก่  วัดบัวงาม  วัดประทุมทอง  ศาลาโคกหลวง  วัดโรงเข้  และ กิมเซี้ยงกง  สุดท้ายวันที่ 21 ก็เป็นการ ประชุมที่ โรงเรียน   พรุ้งนี้ก็จะไปวัดปทุมทองกันครับ วันนี้คงไว้แต่เพียงเท่านี้    ภาพบรรยากาศคลิกที่นี้

วันพุธ, พฤศจิกายน 10, 2553

เข้าค่ายลูกเสือชั้น ม.2 -3 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่


ในวันที่ 3-5 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้น ม.2 และ ม.3 ที่ค่ายหลวงบ้านไร่  อ.โพธาราม  รวมทั้งครูที่เป็นผู้กำกับลูกเสือก็เดินทางไปร่วมเข้าค่าย ประมาณ 40 กว่าท่าน