วันศุกร์, สิงหาคม 24, 2561

ร่วมงานสัปดาห์วิทย์ฯ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

อบรมโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. โดยมี ดร.วัฒนา เที่ยงตรง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 เป็นวิทยากรให้ความรู้
ร่วมปลูกป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาดำเนินสะดวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ร่วมกันปลูกป่าชุมชน ณ วัดบัวงามฯ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
วันพุธ, สิงหาคม 22, 2561

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการปีการศึกษา 2061 "ประสาทรัฐฯ Open House 2018"

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจำปีการศึกษา 2561 "ประสาทรัฐฯ Open House 2018" โดยมีท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับประถม และมัธยม ได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้วยังมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยหลากหลายรายการ สร้างความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้อย่างหลากหลายจากการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก.