วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2554

มอบเกียรติบัตร คุณสำรวย นิโรจน์ศิลปชัย

ในช่วงเที่ยงวันนี้ ครูและตัวแทนนักเรียนได้เดินทางไป มอบเกียรติบัตร คุณสำรวย นิโรจน์ศิลปชัย  ที่ได้มอบสนับสนุนโรงเรียนเป็นจำนวน 10,000  บาท  และให้การสนับสนุนเต้นท์ที่ใช้เป็นที่ขายอาหารชั่วคราว

วันจันทร์, มิถุนายน 27, 2554

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติด แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด โรงเรียนประสาทรับประชากิจก็ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554  เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงพิษภัยและโทษยาเสพติดภายใต้คำขวัญ "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน" และยังเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ชมรม To Be Number One  ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังนี้
- เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด
-ประกวดเรียงความภายใต้คำขวัญ "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน"
-สงเสริมความสามารถด้านการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง
-โคงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิกดูภาพกิจกรรม

รณรงค์การเลือกตั้ง

สำหรับวันนี้วันที่ 27 มิถุนายน 2554 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม รณรงค์การเลือกตั้ง  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนที่ใกล้เคียงได้ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง  คลิกดูภาพ


วันอาทิตย์, มิถุนายน 26, 2554

ค่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้แทนนักเรียน

ค่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้แทนนักเรียน  ได้จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีมีศักยภาพและสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เป็นผู้ทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้โรงเรียน ชุมชน และสังคม  โดยมีนักเรียนที่เข้าทำกิจกรรม 61 คน โดยเป็นคณะกรรมการ และตัวแทนในแต่ละระดับชั้น  ได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" (ได้เขียนไว้ในบทความก่อนหน้านี้ครับ) และเดินทางไปยัง ค่ายยุพนัยแคมป์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี   โดยได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมนำตกเจ็ดสาวน้อย พจญภัย และกิจกรรมกลางคืนเป็นการ ระดมสมองในการที่จะวางแนวทางพัฒนาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้ดียิ่งขึ้น  ในเช้าวันที่ 25 ก็เดินทางกลับโดยแวะชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    วัดพระพุทธบาท และวัดพระพุธฉาย   คลิกดูภาพกิจกรรม กล้อง1  กล้อง2ศึกษาดูงานโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง และคณะครูได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อ.เสนา จ.อยุธยา  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ   ซึงการเดินทางไปครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  คลิกดูภาพ

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 23, 2554

ยินดีต้อนรับ ครูหทัยสรวง ตรีอุดม

 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับ ครูหทัยสรวง  ตรีอุดม ซึ่งมาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในสาขาวิชาภาษาไทย

วันอังคาร, มิถุนายน 21, 2554

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2554  หน่วยเผยแผ่พระพุธศาสนา  ภาค 15 ศูนย์พระปริยัตินิเทศ  จ.สมุทรสงคราม ได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คลิกดูภาพ

วันศุกร์, มิถุนายน 17, 2554

บริจาคโลหิต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสร้างกุศล และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยปีนี้คณะนักเรียนและคุณครูได้ไปร่วมบริจาคโลหิตที่วัดบัวงาม วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา และวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ได้ไปบริจาค ที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลดำเนิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  คลิกดูภาพ

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 16, 2554

ส่งคุณครู ปป

วันนี้ก็นอกจากจะเป็นวันไหว้ครู แล้ว ก็ยังมีบุคคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐได้ย้ายไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1ท่านคือคุณครู เพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน  และย้ายไป โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ 2 ท่านคือ คุณครูชนิดา  ประพฤติกิจ  และคุณครูเอ็นดู  จิตรปราณี   ทั้งสามท่านก็ได้กล่าวลานักเรียนทุกคนในงานไหว้ครู และช่วงบ่าย คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ เดินทางไปส่งทั้งสามท่าน   คลิกดูอัลบัมภาพ  (ระวังน้ำตาจะซึมนะ)

พิธีส่งมอบและเปิดธนาคารโรงเรียน

วันนี้นอกจากจะมีกิจกรรมไหว้ครูแล้วยัง มีงานส่งมอบธนาคาร และ เปิดธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของ ธนาคารโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดการทั้งหมด  คลิกดูอัลบัมภาพ

กิจกรรมวันไหว้ครู


สำหรับวันนี้ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี และ ก็มีภาพบรรยากาศมาฝาก ครับถ่ายโดย นางสาวจริยา และ นางสาวสุทธิดา  ครับ  คลิกดูภาพอัลบัมที่ 1    คลิกดูภาพอัลบัมที่ 2

 การแสดงโขนตอน ยกรบ


วันพุธ, มิถุนายน 15, 2554

ประกวดพานไหว้ครู


สำหรับพรุ้งนี้ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ในส่วนของวันนี้ก็ได้มีการจัดประกวดพานกัน ไม่ลืมเช่นเดิมที่จะไปเก็บภาพ พานสวยๆ และความตั้งใจของนักเรียนมาฝากชาวแสดดำให้ชมกัน คลิกดูภาพทั้งหมด 


ธนาคารโรงเรียน

ในวันพรุ้งนี้ก็จะเป็นการเปิดธนาคารโรงเรียน  ก็มีการเตรียมการต่างๆ เช่นมีเจ้าหน้าที่จากธนาคาร ออมสิน  มาอบรมให้กับนักเรียนที่ทำธนาคารโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน  นักเรียนประสาทรัฐฯ ก็อย่าลืมวันพรุ่งนี้เตรียมมาเปิดบัญชีกันทุกคนนะครับ  คลิกดุภาพทั้งหมด

วันจันทร์, มิถุนายน 13, 2554

โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จากโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์  โรงเรียนวัดบัวงาม  โรงเรียนสายธรรมจันทร์  โรงเรียนหนองไก่แก้ว  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม   โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมการทำ EM เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น คลอง ดำเนินเป็นต้น   คลิกดูอัลบัมภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านฉลากโภชนาการ "คิดก่อนกิน"

อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านฉลากโภชนาการ "คิดก่อนกิน"  โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด่านอาหารที่ 5  ศูนย์จังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม    ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีนักเรียน ชั้นม.4 จำนวน 100 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คลิกอัลบัมภาพ

วันอังคาร, มิถุนายน 07, 2554

to be number one วาไรตี้

 รายการ to be number one  วาไรตี้  ออกอากาศทางช่อง ช่อง NBT เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554    นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มีโอกาส เข้าเฝ้าทูลกระเหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ  และสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ to be number one
ตอนที่1

ตอนที่2