วันอังคาร, พฤษภาคม 31, 2554

กิจกรรม วันงดสูบบุหรีโลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
      เนื่องในวันที่31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เห็นความสำคัญในการที่จะรณรงค์  ให้เลิกบุหรี และยาเสพติดทุกชนิด  ก็ได้จัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรีโลก โดยมี ครูปรีชา สำเริง ประธานในพิธี บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับโทษของบุหรี และร่วมกันลงนาม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรีและยาเสพติด   คลิกดูภาพ

วันจันทร์, พฤษภาคม 30, 2554

ประสาทรัฐ ฯ สาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2553

ประสาทรัฐ ฯ สาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 16  ปีการศึกษา 2553   คลิกโหลดที่นี่   หรือ ลิงค์สำรอง สำหรับเล่มนี้ก็ได้สแกนไว้ สำหรับท่านที่สนใจ และศิษย์เก่า ปี 2553 ที่ไม่สามารถมารับ ด้วยตนเองได้  สำหรับ ม. 6 ปี 2553 สามารถมารับ วารสาร ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ครับ

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29, 2554

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ในวัน ที่ 29 พ.ค. 54  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ม. 2,3 ,5 และ 6  โดยทำความเข้าใจแล้วข้อตกลงร่วมกัน  และพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนและร่วมกันแก้ไข  และ ยังได้ มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ในแต่ละระดับชั้น   คลิกดูภาพ

วันศุกร์, พฤษภาคม 27, 2554

ผู้อำนวยการ สพม 8 เยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  นายสายัณห์  รุ่งป่าสัก  มาเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และพบครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และได้บรรยาย "พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ"  คลิกดูภาพทั้งหมด

วันพุธ, พฤษภาคม 25, 2554

ยินดีต้อนรับ ครูเพ็ญนภา แก้วตา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับ ครูเพ็ญนภา แก้วตา ซึ่งมาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในสาขาวิชา เคมี

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2554

ประกวดวงดนตรี PP แบนด์ ที่งาน "ถนนเด็กเดิน"

วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ก็ได้มีโอกาสไปให้กำลังใจ วง pp แบนด์ สงประกวดโดยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในการประกวดวงดนตรี ที่ งาน"ถนนเด็กเดิน" จ.ราชบุรี  ก็นำภาพบรรยากาศมาฝากเช่นเคย  ดูภาพทั้งหมด

ชาวแสดดำร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้อำนวยการ

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ของท่านผู้อำนวยการ สถาพร  อภิวังโสกุล  คณะครูก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการในวันนี้  และ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ท่านผู้อำนวยการ  สถาพร  อภิวังโสกุล  ก็ได้ทำบุญวันเกิดที่วัดบ้านกุ่ม  โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสุทธิสรคุณ  เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่มในการชวยเหลือเตรียมงานและจัดพิธีทำบุญ  และได้จัดตั้งกองทุนขึ้น ชื่อว่า กองทุน"อภิวังโสกุล"  เพื่ออาหารกลางวันสำหรีบนักเรียนขึ้น  เพื่อนำดอกผลไปมอบให้กับนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมสำหรับใช้จ่ายอาหารกลางวัน   โดยมีแขกผู้มีเกีรยติ และ ครูโรงเรียนประสาทรัฐ ช่วยกันสมทบกองทุนซึ่ง ได้ยอดเงิน จำนวน 208,600 บาท   ดูภาพทั้งหมดวันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19, 2554

ยินดีต้อนรับ ครูวิภาดา วงศ์ยะรา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ยินดีต้อนรับ ครูวิภาดา วงศ์ยะรา ซึ่งมาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์
วันอังคาร, พฤษภาคม 17, 2554

ยินดีต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ได้มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นเวลา 10  วัน ซึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตากันสำหรับบางท่าน เพราะเป็นผลผลิตของ ปป แห่งนี้

บรรกาศการเปิดเรียน

ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ สำหรับการเปิดเทอมใหม่ ยินดีต้อนรับนักเรียน ทั้งใหม่และเก่าทุกคน  ในปีการศึกษา 2554  ก็จะมีการพัฒนาสิ่งต่างในโรงเรียนเพิ่มขึ้น อย่างเช่น ธนาคารในโรงเรียน  และ ก็ห้องสมุดIT ซึ่ง จะมีเครื่องโนตบุคเพิ่มลงไป  และอีกหลายๆ อย่างคงจะบรรยายกันไม่หมด  ก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศทั้งการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และ วันเปิดเทอมมาฝากกันเช่นเคย  คลิกดูภาพ

วันพุธ, พฤษภาคม 11, 2554

ความภูมิใจของ ประสาทรัฐประชากิจ

หลังจากรอผลแอดมิชัน ก็ได้รับข่าวดีจาก ม.6 ที่จบไปแล้วว่าได้เรียนที่ไหนกันบ้าง ก็ได้ข้อมูลจากฝ่ายแนะแนว โดย อ.ปราณี  ตันติตระกูล ก็ได้รวบรมข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 255 3มาให้   คลิกดูที่นี้ 

วันอังคาร, พฤษภาคม 10, 2554

ส่งครูขวัญเกื้อ

ในวันที่ 6 พ.ค. 54 คณะครูโรงเรียนประสาทรับประชากิจ ได้เดินทางไปส่งครูขวัญเกื้อ แสงแก้ว ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ที่สำนักงานเขตประถมศึกษาสมุทรสาคร        คลิกดูภาพ

วันศุกร์, พฤษภาคม 06, 2554

ส่ง ผู้อำนวยการนิวัตร วงศ์วิลัย ที่ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ในวันที่ 7 เมษายน 2554 คณะครูจากโรงเรียนประสาทรับประชากิจได้เดินทางไปส่ง รองผู้อำนวยการนิวัตร วงศ์วิลัย  ไปรับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  ดูรูปทั้งหมด