วันจันทร์, สิงหาคม 26, 2556

อบรมรณรงค์แก้ไขปัญหาเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับความร่วมือจากสาธารณสุขจังหวัดในการจัดการอบรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาเพศศึกษา โรคเอดส์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเอง

 
ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูกมล  ทองดอนตัน  และคุณครูสุพัตรา  โกมลมุสิก  ที่ได้มาบรรจุเป็นบุคลากรและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

 
 

 


วันพุธ, สิงหาคม 21, 2556

ค่ายบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าค่ายบูรณาการ  ณ  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี   ระหว่างวันที่  21-23  สิงหาคม  2556


 


 


วันอังคาร, สิงหาคม 20, 2556

วันสถาปนาโรงเีรียนครบรอบ 36 ปี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีทำบุญให้กับคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนและจัดพิธีทอดผ้าป่า  วันครบรอบสถาปนาโรงเรียน  36  ปี  ในวันที่  20  สิงหาคม  2556  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 
 
 

 


วันจันทร์, สิงหาคม 12, 2556

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2556   ทั้งนี้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 
 
 


วันจันทร์, สิงหาคม 05, 2556

การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน ร.ร.บ้านคาวิทยา ปี 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะบอลลูนอากาศร้อน  ณ  โรงเรียนบ้านคาวิทยา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี


 
 


ประกาศเกียรติคุณนักเรียนทำความดี

สถานีตำรวจภูธรหลักห้า  และโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ  ให้กับนางสาวเกศรินทร์  แซ่เฮ้ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีความซื่สัตย์สุจริต  โดยการเก็บกระเป๋าสตางค์ได้  และนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ  และเจ้าของกระเป๋าสตางค์ดังกล่าวได้มารับกระเป๋าสตางค์คืน  โดยที่ทรัพย์สินต่าง ๆ อยู่ครบถ้วน  และเจ้าของได้มอบสินน้ำใจให้นางสาวเกศรินทร์  แซ่เฮ้ง  เพื่อตอบแทนความดีและซื่อสัตย์