8/26/2556

อบรมรณรงค์แก้ไขปัญหาเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับความร่วมือจากสาธารณสุขจังหวัดในการจัดการอบรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาเพศศึกษา โรคเอดส์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเอง

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ