วันจันทร์, สิงหาคม 27, 2555

ค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลศรีดอนไผ่  นำนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต "พัฒนาความฉลาด 4 ด้าน วัยรุ่นไทย" ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  27-28  สิงหาคม 2555วันเสาร์, สิงหาคม 25, 2555

นักเรียนเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประสาทรัฐนำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา  เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  นักเรียนต่างได้ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และได้รับความรู้เพื่อนำกลับมาประยุกต์กับการเรียนของนักเรียนค่ะ

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 23, 2555

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ึค่ะวันพุธ, สิงหาคม 22, 2555

มอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล

ท่านผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม ได้เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายประเภททีมชาย


วันจันทร์, สิงหาคม 20, 2555

วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 35 ปี  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีอุปการคุณที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียน  มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เป็นประธานในพิธีขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้


วันเสาร์, สิงหาคม 18, 2555

ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะ 2

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน  แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา  สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี วันพุธ, สิงหาคม 15, 2555

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์, สิงหาคม 12, 2555

พิธีวางพานพุ่มเทศบาลประสาทสิทธิ์

คณะครูนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ เทศบาลประสาทสิทธิ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
รำถวายพระพรเทศบาลศรีดอนไผ่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนเข้าร่วมรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ เทศบาลศรีดอนไผ่


กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันแม่ 2555 วัดบ้านกุ่ม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันแม่ ประจำปี 2555  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ วัดบ้านกุ่ม  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี