8/09/2555

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านคาวิทยา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ เช่น บอลลูนอากาศร้อน จรวดขวดน้ำ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ หมากกระดาน และทักษะทางวิชาการอื่น ๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ