8/27/2555

ค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลศรีดอนไผ่  นำนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต "พัฒนาความฉลาด 4 ด้าน วัยรุ่นไทย" ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  27-28  สิงหาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ