8/23/2555

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ึค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ