วันศุกร์, ธันวาคม 25, 2563

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้มีอุปการุคุณของโรงเรียน ปี 2564

เมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมงานฝ่ายบริหาร ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ และคณะคุณครู ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการ งานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจด้วยดีเสมอมา
 


เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โดยนายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมดังกล่าวประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 
วันจันทร์, ธันวาคม 14, 2563

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีม นักเรียน ครู ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับทุกท่าน ได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายใน และพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน  ให้มีความสะอาด เรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้วันจันทร์, ธันวาคม 07, 2563

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมฯ และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ