วันพฤหัสบดี, กันยายน 05, 2562

พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.ราชบุรี ปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรมมอบเหรียญและเกียรติบัตร นักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าแข่งขันกีฬาที่ อบจ.ราชบุรี จัดขึ้น