วันศุกร์, ธันวาคม 29, 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 และต้อนรับปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 และต้อนรับปีใหม่ 2567 ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสนุกสนาน เช่น รับประทานอาหาร และชมการแสดงต่าง ๆ ด้านบนเวที.


วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 21, 2566

การประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในโอกาสเดินทางมาประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


การทำ MOU การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการประชุมผู้บริหาร สพม.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 26 โรงเรียน และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ราชบุรี ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


วันจันทร์, ธันวาคม 18, 2566

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีน HPV)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีน HPV) ให้กับนักเรียน และต้องขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักเรียน ในครั้งนี้


วันอังคาร, ธันวาคม 12, 2566

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566  คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก  ต.วังเย็น อ. บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน


โครงการค่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอาสา ของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้จัดโครงการค่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านสันดอน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ร่วมฟังการบรรยาย เรื่องกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ จากกองพันทหารช่าง 112

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.50 น. กองพันทหารช่าง 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง กฎหมายที่เยาวชนควรรู้ ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้าห้องทุกระดับชั้น เข้าร่วมรับฟัง


วันศุกร์, ธันวาคม 08, 2566

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นสนามการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง ได้พัฒนาตนเองด้านพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 07, 2566

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2566

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566