5/31/2562

โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.6 ได้เข้าร่วมถือศีลปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี ในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะฯ โดยการสนับสนุนจาก ท่านพระครูภาวนาธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ในการนี้ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและคณะครู ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

5/22/2562

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ของชาติ ปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ มาเป็นประธาน นำคณะครู และนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดปราสาทสิทธิ์ และวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระไตรรัตนคุณ หลังจากนั้นท่าน ผอ. ได้เป็นประธานในการปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ


5/17/2562

ทีมงานจาก จ.ราชบุรี เยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับทุนพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทีมงานจาก จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวฑิตยา สุวรรณลักษณ์ ซึ่งได้รับทุนพระราชทานฯ โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับ