วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 22, 2556

วิทยากรลูกเสือโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรลูกเสือในการอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์  ระหว่างวันที่  22-23 กุมภาพันธ์  2556 ทั้งนี้คณะครูได้เป็นวิทยากรภาคสนามและวิทยากรบันเทิงในการแสดงรอบกองไฟ









วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2556

อำลาครู Emma ครู Katie และครู Tao Jin

ครูต่างชาติทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวอำลาครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศ  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอให้คุณครูทั้ง 3 ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  และขอให้คุณครูทั้ง 3 ท่านคิดถึงพวกเราทุกคน   และพวกเราจะระลึกถึงคุณครูตลอดไป









วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2556

ทอดผ้าป่า ณ วัดปราสาทสิทธิ์

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปราสาทสิทธิ์  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556







แสดงความยินดีกัวว่านี่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่ได้ทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า  นักเรียนพร้อมที่จะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน  แล้วเดินทางไปให้ถึงฝั่งฝัน  ครูทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ







วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 15, 2556

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาีคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้กำหนดวาระประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้






วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 14, 2556

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2556

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา  จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ขึ้น  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน  มีการตอบปัญหา พูดคุย  ทัศนคติเกี่ยวกับความรัก  และได้นำนักเรียนส่วนหนึ่งไปศึกษาดูงานกิจกรรมวาเลนไทน์ ณ ริมหาดทราย  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี









วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 12, 2556

ประเพณีแห่พระทางน้ำและงานบุญประจำปี

วัดประสาทสิทธิ์ได้จัดงานบุญประจำปีและประเพณีแห่พระทางน้ำ  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันล้ำค่าที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้ทางวัดได้จัดงานบุญประจำปีขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมีนายอำเภอดำเนินสะดวกเป็นประธานในพิธีแห่พระทางน้ำ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้เข้าร่วมในการจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน ในครั้งนี้ด้วย




 

 


วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 07, 2556

คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ประจำปี 2556

คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นกล่าวขอบคุณที่ได้รับคะแนนเสียง  ต่างให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องชาวแสดดำให้ดีที่สุด