2/19/2556

แสดงความยินดีกัวว่านี่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่ได้ทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า  นักเรียนพร้อมที่จะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน  แล้วเดินทางไปให้ถึงฝั่งฝัน  ครูทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ